Contidos

18/06/2021
Workshop en liña “Materiais para a captación de enerxía”

Apertura e presentación da xornada. Presentación do informe de vixilancia tecnolóxica sobre o estado da arte dos materiais para a captación de enerxía en Galicia – María José Mariño (GAIN)
Materiais intelixentes capaces de recuperar enerxía. Proxecto INCOMESS – Cintia Mateo (AIMEN)
Sistemas innovadores de xeración e recuperación de enerxía no automóbil – Raquel Ledo (CTAG)
O captador solar en lousa natural. Sistema Thermoslate – Natalia Núñez (CUPA PIZARRAS, S.A)
Novos materiais para baterías máis sostibles – María Giménez (CiQUS)
Presentación informe estratéxico: Materiais para a captación e xestión de enerxía – Unai Etxebarria e Iker Agirre (Materially)

20/05/2021
Workshop en liña “Materiais Orgánicos non Vexetais”

Presentación da xornada e dos próximos eventos da Materioteca de Galicia – María José Mariño (GAIN)
Iniciativas Workshop Contract e Material Innovation Hub – Pablo García-Bodaño
Innovación con peles e revalorización de residuos da industria alimentaria – Noemí Cortizas (MIH)
Innovación sobre materiais orgánicos na industria do automóbil – Raquel Ledo (CTAG) – Vídeo
Materiais biopoliméricos a partir de correntes residuais da industria láctea – Julio Fierro (CETIM)
Materiais con exoesqueletos de crustáceos. Proxecto Fish4Fish – Diego Méndez (ANFACO-CECOPESCA)
Selección internacional de materiais con base orgánica non vexetal – Unai Etxebarría e Iker Agirre (Materially)

Estudio estratégico sobre Materiales orgánicos no vegetales

26/11/2020
Workshop en liña “Materiais Hixiénico Sanitarios”

Vídeo da Xornada

Listaxe de materiais presentados

12/11/2020
Workshop en liña “ CMF. Tendencias en materiais”. Ciclo “Materiais para o futuro”

Do átomo aos sentidos – Noemí Cortizas (Ydemaker)

Tendencias estéticas na madeira – Maria de la Mata (FINSA)

Selección de materiais sostibles que comunican e impactan – Unai Etxebarria e Iker Agirre (Materially) 

Listaxe de materiais presentados

22/10/2020
Workshop en liña “Materiais para o contract”. Ciclo “Materiais para o futuro”

Presentación da xornada e do Certame de Materiais Innovadores de Galicia – Patricia Argerey (GAIN)

Importancia da innovación na segunda transformación da madeira para o contract – José Ignacio Lema (XERA)

Apoio a un sector contract sostible – Guillermo Viña (IGAPE)

Valorización de cinzas para a ecoconstrucción de obra civil e edificación (Proxecto Conecta Peme Cincenta) – Javier Prego (Extraco)

Proxectos de formigóns con residuos de mexillón – Belén González (UDC)

Aplicacións de materiais innovadores á arquitectura singular (Proxecto KrEaTive) – Raquel Ledo (CTAG)

Selección de materiais sostibles para o contract – Unai Etxebarria (Materially)

Listaxe de materiais presentados

08/10/2020
Workshop en liña “Materiais para a impresión 3D”. Ciclo “Materiais para o futuro”

Presentación da xornada e da nova base de datos web da Materioteca Galicia – María José Mariño (GAIN)

Vídeo – Retos de LabPlast no desenvolvemento de polímeros para a impresión 3D – María José Abad (UDC)

Vídeo – Prototipado rápido de materiais con gradiente funcional – Armando Yáñez (UDC)

Vídeo – Matprint e impresión 3D con biocerámicas. Francisco Guitián – Instituto de Cerámica (USC)

Vídeo – Selección internacional de materiais innovadores para a impresión 3D – Unai Etxebarria e Iker Agirre (Materially)

Listaxe de materiais presentados