Certamen de Materiais Innovadores de Galicia

Quero presentar un material:

Elixa a categoría na que vai participar

Artesanal

ARTESANAL

Materiais procedentes de desenvolvementos realizados de forma artesanal ou por empresas con limitada capacidade de produción

Empresa

EMPRESA

Materiais desenvolvidos por empresas ou agrupacións de empresas galegas para a súa comercialización

Investigación

INVESTIGACIÓN

Materiais desenvolvidos por grupos de investigación de universidades, centros públicos de investigación, centros tecnolóxicos, etc.

Empresa & Investigación

EMPRESA E INVESTIGACION

Materiais desenvolvidos por grupos mixtos empresas e grupos e investigación de diferentes organismos, no marco de proxectos financiado por axudas de carácter público

Quero propoñer un material que coñezo:

Escríbanos a materioteca.gain@xunta.gal cunha breve referencia do material que quere propoñer (nome, entidade que o creou e demais datos que poida achegar) e nós ocuparemonos do resto.