ELASTIRE | MG-6031

ELASTIRE ®

MG-6031
Polímeros

Granulado ou po de caucho reciclado de altas prestacións técnicas que garanten a súa idoneidade en diversas aplicacións de reciclaxe como superficies deportivas, pavimentos de seguridade, mesturas bituminosas, materiais de construción, pezas moldeadas, solas de calzado, etc…Características

Ano de lanzamento
2020

Estado
Comercialmente dispoñible en grandes cantidades

Innovación
Substitúe a materias primas de orixe natural e derivados do petróleo, contribuíndo así cos principios de Economía Circular e Sustentabilidade.

Composición
Caucho procedente de pneumáticos ao final da súa vida útil:

Elastómeros: 52 ± 2 %
Negro de carbono: 30 ± 2 %
Óxido de Zinc: 2,5 ± 0,2 %
Xofre: 1,3 ± 0,1 %
Acelerantes/antioxidantes: 2,5 ± 0,2 %
Ácido esteárico: 1,3 ± 0,1 %
Aceites: 7,5 ± 0,5 %

Certificacións
Información non dispoñible

Tests
Caracterización das súas especificacións técnicas (granulometría, contido de impurezas total) conforme ás normas UNE-EN 14243-2:2019 e UNE 53936:2015 EX.

Propiedades
Resistencia ao lume: Baixa
Resistencia á auga: Alta
Acústica: Illante
Óptica: Opaco
Resistencia química: Alta
Dureza: Media
Tenacidade: Alta
Elasticidade: Alta
Resistencia á fatiga: Alta
Conductividade térmica: Baixa
Resistencia a tracción: Alta
Resistencia ao raiado: Media
Resistencia UV: Alta
Resistencia ao impacto: Alta
Resistencia ao resgado: Media

Outras propiedades destacadas
Elástico: Boas propiedades de absorción #ante impactos.

Illante: Boa capacidade de illamento tanto térmico como acústico.

Resistente: Altas prestacións de resistencia mecánica á deformación por compresión e cizalla.

Duradeiro: Gran durabilidade á exposición a axentes climatolóxicos (altas e baixas temperaturas, humidade).

Sen risco para a saúde: Os compostos empregados cumpren a regulación do REACH. En particular, no que respecta ao contido de hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAP), cumpre co límite máximo permitido para a suma dos 8 HAP indicados. Sométese a un control periódico do contido de HAP para garantir a súa fiabilidade.

Normalizado: As súas especificacións técnicas (granulometría, contido de impurezas total) contrólanse conforme ás normas UNE-EN 14243-2:2019 e UNE 53936:2015 EX.

Uso

Aplicacións
DEPORTES E LECER:
- Recheos de céspede artificial.
- Bases elásticas.
- Pavimentos de seguridade.
- Superficies deportivas.
- Zonas de recreo.
APLICACIÓNS INDUSTRIAIS:
- Pezas de caucho por moldeo e extrusión.
- Elementos de seguridade viaria.
- Ornamentación.
CONSTRUCIÓN, OBRA CIVIL E INFRAESTRUTURAS:
- Mesturas bituminosas.
- Barreiras de seguridade e sistemas de protección en estradas.
- Absorción de vibracións.
- Illamento térmico e acústico.
- Construción de bases elásticas.
- Formigóns e morteiros modificados.

Variacións
Información non dispoñible

Opcións de pesonalización
Encapsulado con variadas cores

Dimensións
po: < 0,8 mm
granulado: 0,8 - 10 mm

Fabricación
Partículas de granulado (0,8 - 10 mm) e po (< 0,8 mm) de caucho procedente do proceso de trituración e granulación por medios mecánicos do pneumático ao final da súa vida útil (NFVU).

Procesado
Extrusión
Fabricación aditiva
Termoconformado

Outras formas de procesado
Modificación de betumes asfálticos (po), mesturas con resinas de poliuretano, mesturas con cauchos (po), mesturas con formigón (po e granulado)

ENTIDADE DE CONTACTO

SIGNUS ECOVALOR S.L.

C/ Caleruega 102

917680766

info@signus.es

https://www.signus.es/tire/elastire

https://goo.gl/maps/aXV5Ma5JWeAymoon9

Leticia Saiz Rodríguez

Directora de Desarrollo e Innovación

917681452

lsaiz@signus.es

Isabel López-Rivadulla Sández

Directora de Comunicación y Marketing

917681435

ilopez@signus.es

×