CELTACAL | MG-7027

CELTACAL

MG-7027
Naturais

Abono orgánico elaborado con cuncha de mexillón. Protexido mediante patente española ES2713377 (B2). Trátase dunha emenda orgánica encalante elaborada a partir de aragonita natural e de excrementos compostados. O proceso de fabricación permite reutilizar de maneira beneficiosa para os solos os residuos de cunchas de moluscos que hoxe en día supoñen un problema ambiental en Galicia. Axeitado para a súa aplicación a todo tipo de cultivos que se realicen en solos ácidos, especialmente en viñedos, pradarías, hortícola, plantación de froiteiras, millo e leguminosas.Características

Ano de lanzamento
2018

Estado
Información non dispoñible

Innovación
- Primeiro fertilizante encalante rexistrado en España e con cuncha de mexillón na súa composición.

- Fonte de calcio autóctono biodegradable.

- Primeira solución de encalado e abonado nun só produto.

Composición
O Celtacal elabórase en base a cuncha de mexillón (60-80% ) e excrementos (20-40%)

Carbono Orgánico Total %(m/m ssb) 20,3
Ácidos húmicos %(m/m ssb) 4
Materia Orgánica Total %(m/m ssb) 35
Conductividade (ms/cm) 10,86
Nitróxeno total %(m/m ssb) 1,2-2
Humidade (m/m) 30-40%
Potasio total %(m/m ssb) 0,2 -1
Poder encalante (CaCo) 20
Fósforo total %(m/m ssb) 1-2
pH 7-8

Certificacións
- Certificado ecolóxico (INTERECO)
- Fertilizante rexistrado F0003539/2028

Tests
Información non dispoñible

Propiedades
Resistencia ao lume: Non aplica
Resistencia á auga: Non aplica
Acústica: Non aplica
Óptica: Non aplica
Resistencia química: Non aplica
Dureza: Non aplica
Tenacidade: Non aplica
Elasticidade: Non aplica
Resistencia á fatiga: Non aplica
Conductividade térmica: Non aplica
Resistencia a tracción: Non aplica
Resistencia ao raiado: Non aplica
Resistencia UV: Non aplica
Resistencia ao impacto: Non aplica
Resistencia ao resgado: Non aplica

Outras propiedades destacadas
- Aragonito natural obtido tras someter cunchas de moluscos a un proceso de compostaxe. Este mineral presenta un 18 % máis de solubilidade que a calcita cun efecto sobre o chan máis rápido e duradeiro.

- Posibilidade de encalar e abonar nunha mesma aplicación. Cando se aplica un cal convencional a un chan debe de evitarse abonar de forma inmediata xa que ambos os produtos en contacto reaccionan facendo que o abono libere o Nitróxeno en forma amoniacal, perdéndose así a efectividade do fertilizante. Co Celtacal evítase ter que realizar separadamente estas dúas aplicacións, sen risco de perdas do devandito nutriente.

- Valor neutralizante do pH de ata 43 % .

- Alto contido en Fósforo e Magnesio presentes de forma natural grazas ás materias primas coas que se elabora. Os chans acedos tenden a sufrir deficiencias nestes nutrientes, que deben de ser suplementados con fertilizantes e correccións de Ph.

- A súa orixe orgánica achégalle ademais elementos secundarios e microelementos necesarios para o desenvolvemento vexetal.

Uso

Aplicacións
O Celtacal® + é adecuado para a súa aplicación en todo tipo de cultivos a realizar en chans ácedos, especialmente en:
- Viñedo
- Praderías
- Hortícola
- Plantación de froiteiros
- Millo e leguminosas

As doses de aplicación do produto poden axustarse dependendo do tipo de chan, cultivos, etc. Para iso, dende o Departamento Técnico de Ecocelta ofrécese asesoramento personalizado da interpretación de análise edáficos para definir dose de aplicación segundo as condicións do chan para tratar.

Variacións
Información non dispoñible

Opcións de pesonalización
Dispoñible en dúas versións con máis ou menos materia orgánica

Dimensións
Información non dispoñible

Fabricación
Información non dispoñible

Procesado
Información non dispoñible

Outras formas de procesado
Información non dispoñible

ENTIDADE DE CONTACTO

Ecocelta Galicia, SL

Crta. PO-253 Km 0,8, Pontacóns-Pías. Ponteareas (Pontevedra)

986 645 487

https://ecocelta.com/index.php?


Sergio H. Quiroga Rivero

619 666 845

laboratorio@ecocelta.com

×