La0.7Sr0.3CoO3 | MG-4007

La0.7Sr0.3CoO3

MG-4007
Cerámicos

Material con estrutura de perovskita en cuxa composición principal destacan o lantano, o estroncio, o cobalto e o osíxeno. Presenta como propiedade o cambio do estado magnético do ión cobalto coa temperatura, que se pode sintonizar cambiando as proporcións de lantano e estroncio, o que ao mesmo tempo varía as súas propiedades eléctricas. Ten as utilidades que lle confiren a magnetorresistencia e a anisotropía magnética.
Trátase dun traballo desenvolto conxuntamente entre as Universidades de Santiago de Compostela e A Coruña e o Premio Nobel de Química 2019 John B. GoodenoughCaracterísticas

Ano de lanzamento
1997

Estado
Información non dispoñible

Innovación
Información non dispoñible

Composición
lantano, estroncio, cobalto e osíxeno.

Certificacións
Información non dispoñible

Tests
Información non dispoñible

Propiedades
Resistencia ao lume: Non aplica
Resistencia á auga: Non aplica
Acústica: Non aplica
Óptica: Non aplica
Resistencia química: Non aplica
Dureza: Non aplica
Tenacidade: Non aplica
Elasticidade: Non aplica
Resistencia á fatiga: Non aplica
Conductividade térmica: Non aplica
Resistencia a tracción: Non aplica
Resistencia ao raiado: Non aplica
Resistencia UV: Non aplica
Resistencia ao impacto: Non aplica
Resistencia ao resgado: Non aplica

Outras propiedades destacadas
Cambio de estado de espín dos ións cobalto coa temperatura.

Uso

Aplicacións
Cambio da súa resistencia eléctrica ante un campo magnético (magnetoresistencia).
As que se puideren obter do cambio brusco no seu comportamento eléctrico a certa temperatura crítica, que se pode sintonizar cambiando as proporcións de lantano e estroncio.
As que se puideren obter do seu cambio de anisotropía magnética ao incrementa-lo campo magnético de medida.

Variacións
Información non dispoñible

Opcións de pesonalización
Información non dispoñible

Dimensións
Información non dispoñible

Fabricación
Información non dispoñible

Procesado
Información non dispoñible

Outras formas de procesado
Información non dispoñible

ENTIDADE DE CONTACTO

Grupo de Magnetismo e Nanotecnoloxía (NanoMag). Instituto de Materiais (iMATUS), USC

Facultad de Física - Campus Vida Rúa de José María Suárez Núñez, s/n. Santiago de Compostela (A Coruña)

881 814 028

https://www.usc.gal/fagms/


Jorge Mira Pérez

620 268 900

jorge.mira@usc.gal

×