VIDRO MICROESTRUTURADO FOTÓNICO (VMF) | MG-8002

VIDRO MICROESTRUTURADO FOTÓNICO (VMF)

MG-8002
Vidros

Matriz-substrato vítreo modificado microestruturalmente en distintas formas para aplicacións fotónicas. Presenta como propiedade que permite a implementación tanto de elementos fotónicos integrados (chips fotónicos) como de elementos fotónicos discretos funcionais. Utilízase en transdutores ópticos integrados para biosensores fotónicos (de contaminantes emerxentes, bacterias...), en dispositivos fotónicos pasivos integrados ou discretos para comunicacións ópticas clásicas (multiplexación, derivadores de potencia, amplificación…) e cuánticas (para medidores de estados cuánticos en criptografía cuántica), para dispositivos fotónicos activos (amplificadores, láseres…) cando a matriz vítrea está dopada de ións de terras raras (Er…), en dispositivos fotónicos en telescopios para imaxe interferométrica astronómica, para o incremento do rendemento de células fotovoltaicas, endurecemento de superficies vítreas etc.Características

Ano de lanzamento
Información non dispoñible

Estado
Información non dispoñible

Innovación
Información non dispoñible

Composición
Matriz vítrea onde os ións de sodio son substituídos de forma global (1D) ou selectiva (2D e 3D) por outros ións, é dicir, intercambios iónicos: Na/K, Na/Ag, Na/Cu, etc., que dá coma resultado a microestruturación do vidro. Como vidro matriz pódese usar soda-lima, BK7, etc.

Certificacións
Información non dispoñible

Tests
Información non dispoñible

Propiedades
Resistencia ao lume: Baixa
Resistencia á auga: Alta
Acústica: Illante
Óptica: Transparente
Resistencia química: Alta
Dureza: Alta
Tenacidade: Media
Elasticidade: Media
Resistencia á fatiga: Alta
Conductividade térmica: Alta
Resistencia a tracción: Alta
Resistencia ao raiado: Alta
Resistencia UV: Media
Resistencia ao impacto: Media
Resistencia ao resgado: Media

Outras propiedades destacadas
Inerte.
Compatible con fibras ópticas
Baixo custo.

Uso

Aplicacións
- Realización de transductores ópticos integrados para biosensores fotónicos (de contaminantes emerxentes, bacterias, ...).

- Realización de dispositivos fotónicos pasivos integrados ou discretos para comunicacións ópticas clásicas (p.ex., multiplexación, derivadores de potencia, amplificación, …) e cuánticas (para medidores de estados cuánticos en criptografía cuántica).

-Realización de dispositivos fotónicos activos (amplificadores, láseres, …) cando a matriz vítrea está dopada de ións de terras raras (Er, …).

-Realización de dispositivos fotónicos de imaxe en telescopios para imaxe interferométrica astronómica.

-Incremento do rendimento de células fotovoltaicas, endurecemento de superficies vítreas, etc.

Orixinais do grupo:
* conversores modales para multiplexación espacial en fibra óptica.
* elementos de fase para imaxe interferométrica en telescopios.
* transductores ópticos de campo evanescente.
* elementos bifocais para visión.
* proxectores de estados cuánticos para criptografía cuántica.

Variacións
Información non dispoñible

Opcións de pesonalización
Información non dispoñible

Dimensións
Información non dispoñible

Fabricación
Información non dispoñible

Procesado
Información non dispoñible

Outras formas de procesado
Información non dispoñible

ENTIDADE DE CONTACTO

Grupo Materiais Cuánticos e Fotónica (QMatterPhotonics), USC

Facultade de Óptica e Optometría - Campus Vida Rúa de Xoaquín Díaz de Rábago nº2. Santiago de Compostela (A Coruña)

https://imaisd.usc.es/grupoficha.asp?idpersoatipogrupo=75368&i=gl&s=-126-328-329&v=


Jesús Liñares Beiras

881 813 501

suso.linares.beiras@usc.es

×