MMIP-GNBEER | MG-6028

MMIP-GNBEER

MG-6028
Polímeros

Nanopartículas poliméricas biocompatibles, dotadas de adsorción selectiva e magnetismo. Presentan como propiedade a capacidade de recoñecer e adsorber un analito de interese ou unha familia de compostos con estruturas similares previamente seleccionados, ademais de que na súa síntese se seguen pautas marcadas pola química verde, se emprega un subproduto da produción de cervexa e se optimizou o proceso para reducir o emprego de disolventes prexudiciais para o medio ambiente. Utilízanse para determinar os flavonoides do lúpulo presentes na cervexa en concentracións traza, pero este tipo de moléculas tamén é de grande interese en farmacia e nutracéutica, pois diversos estudos demostraron actividade antioxidante, antibacteriana, cardioprotectora, antiinflamatoria e neuroprotectora, e quimiopreventiva, entre outras.Características

Ano de lanzamento
Información non dispoñible

Estado
Información non dispoñible

Innovación
Información non dispoñible

Composición
Nun primeiro momento xéranse nanopartículas de magnetita mediante unha síntese verde empregando bagazo de cervexa como axente redutor. Sobre esas nanopartículas magneticas se polimerizan os nanoMIPs, que están constituídos pola polimerización de 2- hidroxietil metacrilato como biomonómero funcional e dimetilacrilato de etilenglicol como axente entrecruzante.
No caso concreto que se presenta, o material foi sintetizado usando como molécula persoal ( template) a catequina, para xerar as cavidades moleculares, que posteriormente permitirán a adsorción molecular específica dos flavonoides do lúpulo.

Certificacións
Información non dispoñible

Tests
Información non dispoñible

Propiedades
Resistencia ao lume: Non aplica
Resistencia á auga: Non aplica
Acústica: Non aplica
Óptica: Non aplica
Resistencia química: Non aplica
Dureza: Non aplica
Tenacidade: Non aplica
Elasticidade: Non aplica
Resistencia á fatiga: Non aplica
Conductividade térmica: Non aplica
Resistencia a tracción: Non aplica
Resistencia ao raiado: Non aplica
Resistencia UV: Non aplica
Resistencia ao impacto: Non aplica
Resistencia ao resgado: Non aplica

Outras propiedades destacadas
Nanomagnetismo.

Uso

Aplicacións
Este material xorde da necesidade de determinar os flavonoides do lúpulo presentes na cervexa ( Xanthohumol, Isoxanthohumol, 8- prenylnaringenin, etc.) en concentracións traza e por iso resulta necesario un material técnico que permita concentralos. Estas moléculas son de gran interese en farmacia e nutracéutica, á marxe da industria cervexeira, xa que presentan propiedades beneficiosas para a saúde do ser humano, como se demostrou en diferentes estudos onde presentaron actividade antioxidante, antibacteriana, cardioprotectora, antiinflamatoria e neuroprotectora, quimiopreventiva entre outras.
Con ese fin e para lograr un desenvolvemento circular e sostible optouse por empregar un subproducto da produción da cervexa na síntese do material. Para o caso destes MMIP- GNB.

Variacións
Información non dispoñible

Opcións de pesonalización
Información non dispoñible

Dimensións
Información non dispoñible

Fabricación
Información non dispoñible

Procesado
Información non dispoñible

Outras formas de procesado
Información non dispoñible

ENTIDADE DE CONTACTO

Grupo Metales en Medio Ambiente y Medicina (METMED). Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA), UDC

As Carballeiras, s/n Campus de, 15008 San Vicenzo de Elviña, A Coruña

https://investigacion.udc.es/es/Research/Details/G000159


Alejandra Sabín López

881 012 199

alejandra.sabin.lopez@udc.es

×