COMPOSITES DE MATERIAL POLIMÉRICO TERMOPLÁSTICO REFORZADOS CON LIGNINA E NANOCELULOSA | MG-6024

COMPOSITES DE MATERIAL POLIMÉRICO TERMOPLÁSTICO REFORZADOS CON LIGNINA E NANOCELULOSA

MG-6024
Polímeros

Composites de material polimérico termoplástico a partir do emprego de lignina (procedente da valorización de fontes residuais) e nanocelulosa como materiais de reforzo e modificación de propiedades. Este material presenta propiedades avanzadas que lle confiren alto valor engadido, segundo as formulacións de lignina (ata 30%) ou nanocelulosa (ata 20%) como fillers. Este material pode ser empregado en múltiples aplicacións, desde novas tubaxes para o sector da construción, materiais para a automoción, para envases alimentarios etc.Características

Ano de lanzamento
2019

Estado
Información non dispoñible

Innovación
Compounds poliméricos con propiedades mecánicas e térmicas melloradas coa incorporación de fillers bio-baseados que permiten a substitución de ata un 30% de material polimérico sen perda de propiedades de interese.

Composición
Estos composites están baseados en diferentes formulacións nas cales se incorpora ou ben lignina como filler (porcentaxes de ata 30%) ou nanocelulosa como filler (porcentaxes 20%) para conferir ó material propiedades avanzadas.

Certificacións
Información non dispoñible

Tests
Información non dispoñible

Propiedades
Resistencia ao lume: Non aplica
Resistencia á auga: Non aplica
Acústica: Non aplica
Óptica: Non aplica
Resistencia química: Alta
Dureza: Alta
Tenacidade: Non aplica
Elasticidade: Non aplica
Resistencia á fatiga: Media
Conductividade térmica: Non aplica
Resistencia a tracción: Media
Resistencia ao raiado: Non aplica
Resistencia UV: Non aplica
Resistencia ao impacto: Media
Resistencia ao resgado: Non aplica

Outras propiedades destacadas
Os composites reforzados en base ó emprego de lignina e de nanocelulosa presentan adecuadas propiedades, similares a aqueles sin cargas naturais. Eso significa que, a pesar de sustituir unha importante porcentaxe de material polimérico procedente do petróleo, as propiedades dos materiais siguen sendo adecuadas para os fins buscados.

Uso

Aplicacións
Ditos materiais poliméricos con propiedades avanzadas poderían ser empregados en múltiples aplicacións, desde novas tuberías para o sector construcción, materiais para automoción, para envase alimentario, etc.

Variacións
Información non dispoñible

Opcións de pesonalización
Produtos personalizables en termos de forma, dimensións e acabados.

Dimensións
Adaptables ás aplicacións de interese.

Fabricación
Produtos fabricados en base a técnicas de extrusión/inxección de materiais poliméricos.

Procesado
Información non dispoñible

Outras formas de procesado
Posibilidade de procesado mediante outras tecnoloxías de moldeado de termoplásticos, tales como termoconformado.

ENTIDADE DE CONTACTO

CENTRO TECNOLÓXICO DE INVESTIGACIÓN MULTISECTORIAL - CETIM

Parque Empresarial de Alvedro, calle H nº20. Culleredo (A Coruña)

https://cetim.es/


Rosalía Noguerol Cal

881 105 624

rnoguerol@cetim.es

×