NANOPARTÍCULAS DE CELULOSA PARA APLICACIÓNS DE VALOR ENGADIDO, ENTRE OUTRAS, PAPEIS MELLORADOS | MG-7046

NANOPARTÍCULAS DE CELULOSA PARA APLICACIÓNS DE VALOR ENGADIDO, ENTRE OUTRAS, PAPEIS MELLORADOS

MG-7046
Naturais

Nanopartículas de celulosa en formato de fibra, en suspensión acuosa, con tamaños modulables (desde 15 nm ata 100 nm), con posibilidade de obtención en formato en po. As nanopartículas de celulosa e o papel presentan a mesma orixe, o que facilita a súa compatibilidade e, por tanto, conséguese un material homoxéneo e con propiedades melloradas. As nanofibras de celulosa pódense utilizar para obter materiais de alto valor engadido en diferentes ámbitos de aplicación como a biomedicina, o almacenamento de enerxía, o tratamento de augas etc. Este material tamén se emprega na fabricación de papeis especiais con propiedades mecánicas e barreira, con aplicacións en diferentes campos, especialmente no envasado de alimentos.Características

Ano de lanzamento
2021

Estado
Información non dispoñible

Innovación
Información non dispoñible

Composición
A composición principal tanto das nanofibras como do papel é celulosa. En concreto, as nanofibras de celulosa están formadas por rexións cristalinas de celulosa conectadas entre sí mediante celulosa amorfa.

Certificacións
Información non dispoñible

Tests
Información non dispoñible

Propiedades
Resistencia ao lume: Non aplica
Resistencia á auga: Non aplica
Acústica: Non aplica
Óptica: Non aplica
Resistencia química: Non aplica
Dureza: Non aplica
Tenacidade: Non aplica
Elasticidade: Non aplica
Resistencia á fatiga: Non aplica
Conductividade térmica: Non aplica
Resistencia a tracción: Alta
Resistencia ao raiado: Non aplica
Resistencia UV: Non aplica
Resistencia ao impacto: Non aplica
Resistencia ao resgado: Non aplica

Outras propiedades destacadas
Posibilidade de obtención de nanopartículas en tamaños variables (dende nano ata micras), e tanto en disolución como en estado sólido. No tocante os papeis: alta resistencia ó paso do aire, aceites e graxas e alta resistencia a tracción, dependendo da forma de uso.

Uso

Aplicacións
As nanofibras de celulosa poden ser empregadas para a obtención de diferentes materiais con alto valor engadido e con aplicación en áreas moi diversas como biomedicina, almacenamento de enerxía, tratamento de augas, etc., entre as mesmas atópanse as de papeis con altas prestacións en termos de resistencia mecánica e barreira, con aplicación en diferentes campos, especialmente no envasado de alimentos.

Variacións
Información non dispoñible

Opcións de pesonalización
Información non dispoñible

Dimensións
Información non dispoñible

Fabricación
Información non dispoñible

Procesado
Información non dispoñible

Outras formas de procesado
Información non dispoñible

ENTIDADE DE CONTACTO

ENCE ENERGÍA Y CELULOSA S.A.

Marisma de Lourizá s/n apartado 157. Pontevedra

986 856 000

https://ence.es/


Antonio Casal Lago

antonio_casal@ence.es

×