FORMIGÓNS LIXEIROS NON ESTRUTURAIS CON ÁRIDOS PROCEDENTES DE POLIETILENO EXPANDIDO RECICLADO (EPS) | MG-3003

FORMIGÓNS LIXEIROS NON ESTRUTURAIS CON ÁRIDOS PROCEDENTES DE POLIETILENO EXPANDIDO RECICLADO (EPS)

MG-3003
Baseados en cemento

Formigón lixeiro non estrutural que incorpora na súa dosaxe diferentes porcentaxes de substitución do árido convencional por árido procedente de polietileno expandido reciclado (EPS) e aditivos aireantes. O material presenta como propiedades unha redución da súa densidade, un bo acabado superficial e unha mellora nas súas propiedades térmicas e acústicas. Emprégase para a realización de tabiques, onde mellora o acabado superficial e proporciona maior illamento térmico e acústico, reducindo ademais os custos de execución.Características

Ano de lanzamento
2020

Estado
Información non dispoñible

Innovación
Información non dispoñible

Composición
Os formigóns fabricáronse con cemento CEM I 52,5 N-SR, auga, aditivo aireante que contribúe a alixeirar o formigón e a evitar a segregación durante o proceso de execución, filler calizo, árido convencional e diferentes porcentaxes de árido procedente de polietileno expandido reciclado.

Certificacións
Información non dispoñible

Tests
Información non dispoñible

Propiedades
Resistencia ao lume: Non aplica
Resistencia á auga: Non aplica
Acústica: Non aplica
Óptica: Non aplica
Resistencia química: Non aplica
Dureza: Non aplica
Tenacidade: Non aplica
Elasticidade: Non aplica
Resistencia á fatiga: Non aplica
Conductividade térmica: Non aplica
Resistencia a tracción: Non aplica
Resistencia ao raiado: Non aplica
Resistencia UV: Non aplica
Resistencia ao impacto: Non aplica
Resistencia ao resgado: Non aplica

Outras propiedades destacadas
Información non dispoñible

Uso

Aplicacións
Este material resulta axeitado para o seu emprego na fabricación de tabiques para edificación xa que aporta un bo acabado superficial que reduce a necesidade de realizar operacións de acabado, presenta unha menor densidade que os formigóns convencionais polo que se reducen os costes de execución e colocación en obra e mellora as propiedades térmicas e acústicas do formigón.

Variacións
Información non dispoñible

Opcións de pesonalización
Información non dispoñible

Dimensións
Información non dispoñible

Fabricación
Información non dispoñible

Procesado
Información non dispoñible

Outras formas de procesado
Información non dispoñible

ENTIDADE DE CONTACTO

Grupo de construcción (gCons) Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, UDC

Campus de Elviña s/n. A Coruña

881 015 437

https://www.gcons.udc.es/


Sindy Seara Paz

gumersinda.spaz@udc.es

×