RECUBRIMENTO CONDUTOR | MG-6020

RECUBRIMENTO CONDUTOR

MG-6020
Polímeros

Recubrimento condutor térmico e eléctrico con base en auga. Ten propiedades radiantes e sensoriais, respecta as propiedades de flexibilidade ou outras inherentes ao substrato sobre o que se aplica e pódese aplicar sobre calquera superficie (téxtil, plásticos, madeira, cerámica etc.). Pódese utilizar como material de confort térmico no interior de vehículos de transporte ou en interiores de vivendas e oficinas, mobiliario, téxtil para o fogar etc. Tamén se pode utilizar en superficies radiantes para evitar a formación de xeo en pas eólicas ou en compoñentes aeronáuticos externos, no curado de resinas e composites por aplicación de calor homoxénea, quecemento de cavidades internas de moldes de fabricación etc., ou en superficies sensoriais como sensor capacitivo, sensor resistivo, sensor de campo próximo, mapeado de temperatura e/ou humidade.Características

Ano de lanzamento
2013

Estado
Información non dispoñible

Innovación
Información non dispoñible

Composición
Dispersión en base acuosa con nanopartículas conductoras. Formulación adaptable segundo aplicación final.

Certificacións
Información non dispoñible

Tests
Información non dispoñible

Propiedades
Resistencia ao lume: Media
Resistencia á auga: Non aplica
Acústica: Non aplica
Óptica: Opaco
Resistencia química: Alta
Dureza: Alta
Tenacidade: Alta
Elasticidade: Baixa
Resistencia á fatiga: Alta
Conductividade térmica: Alta
Resistencia a tracción: Alta
Resistencia ao raiado: Alta
Resistencia UV: Alta
Resistencia ao impacto: Alta
Resistencia ao resgado: Alta

Outras propiedades destacadas
Superficie calefactada totalmente homoxénea e flexible (segundo a natureza do substrato base onde está depositado).
Potencia calorífica totalmente adaptable segundo a composición do recubrimento, ata un máximo de 2000 W/m2.
Temperaturas de ata 200ºC se é necesario, en función da resistencia do substrato base.
Electrodos integrados mediante electrodeposición, o que garantiza manter a flexibilidade e a robustez do sistema.
As propiedades específicas de resistencia que se describen arriba dependen en grande medida da aplicación final desexada, do sustrato base onde se deposite e do encapsulamento que se lle aplique.

Uso

Aplicacións
- Confort térmico: en interior de vehículos de transporte (automóbil, camión, tren, avión, etc.) ou interiores de recintos de vivendas/oficinas, mobiliario, téxtil do fogar, etc.

- Superficies radiantes: para evitar a deposición de xeo en palas eólicas ou compoñentes aeronáuticos externos (por ex. nas alas), curado de resinas e composites por aplicación de calor homoxéneo, quecido de cavidades internas de moldes de fabricación, etc.

- Superficies sensoriais: sensor capacitivo, sensor resistivo, sensor de campo cercano, mapeado de temperatura e/ou humidade.

Variacións
Información non dispoñible

Opcións de pesonalización
Información non dispoñible

Dimensións
Información non dispoñible

Fabricación
Información non dispoñible

Procesado
Información non dispoñible

Outras formas de procesado
Información non dispoñible

ENTIDADE DE CONTACTO

Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)

Polígono Industrial A Granxa. Porriño (Pontevedra)

986 900 300

https://ctag.com/


Raquel Ledo

raquel.ledo@ctag.com

×