XEOPOLÍMERO | MG-3004

XEOPOLÍMERO

MG-3004
Baseados en cemento

Xeopolímero a partir de residuos industriais, composto por un precursor sólido -un material rico en aluminosilicatos, procedente de residuos industriais como as cinzas voadoras, as escouras de alto forno ou os residuos de canteira- e unha disolución activadora -disolución de hidróxido sódico de alta molaridade (10 M-14 M) e silicato sódico-. Presenta como propiedades o seu carácter sostible por baixo custo, baixa emisión de CO2, resistencia química e térmica e boas propiedades mecánicas por estrutura porosa e lixeira. Tamén se pode modificar ou funcionalizar para o adaptar a outras aplicacións de maior valor engadido. Pódese utilizar como substituto do cemento e do formigón convencionais. Tamén se desenvolveron variantes porosas con elevada capacidade absorbente de nutrientes para o tratamento de augas residuais.Características

Ano de lanzamento
2020

Estado
Información non dispoñible

Innovación
Información non dispoñible

Composición
A reacción de xeopolimerización prodúcese baixo condicións altamente alcaliñas entre un po de aluminosilicato e unha disolución activadora alcaliña (baseada nunha mistura molar de hidróxido sódico ou potásico e un silicato sódico) a condicións ambientais.
En particular, o xeopolímero que se presenta está composto de dous precursores:
-Precursor sólido: un material rico en aluminosilicatos, procedente de residuos industriais tales como a cinzas volantes, as escorias de alto forno ou os residuos de canteira.
-Disolución activadora: Disolución de hidróxido sódico de alta molaridade (10M-14M) e silicato sódico.

Certificacións
Información non dispoñible

Tests
Información non dispoñible

Propiedades
Resistencia ao lume: Alta
Resistencia á auga: Alta
Acústica: Non aplica
Óptica: Non aplica
Resistencia química: Alta
Dureza: Non aplica
Tenacidade: Non aplica
Elasticidade: Non aplica
Resistencia á fatiga: Non aplica
Conductividade térmica: Baixa
Resistencia a tracción: Baixa
Resistencia ao raiado: Non aplica
Resistencia UV: Non aplica
Resistencia ao impacto: Non aplica
Resistencia ao resgado: Non aplica

Outras propiedades destacadas
Elevada resistencia a compresión a idades temprerás
Elevada porosidade
Elevada capacidade adsorbente
Alta maleabilidade

Uso

Aplicacións
O emprego destes materiais vai fundamentalmente asociado ao sector da construción podendo sustituir ao cemento ou ao formigón convencional en diversas aplicacións.
Por outra banda, as súas propiedades poden ser fácilmente modificadas de xeito que o material é capaz de adaptarse ou funcionalizarse para aplicacións de máis alto valor engadido. Neste caso particular, como froito do proxecto GEOPOLAR, conséguese deseñar e fabricar un xeopolímero poroso con elevada capacidade adsorbente de nutrientes para o seu emprego en tratamentos de augas residuais.

Variacións
Información non dispoñible

Opcións de pesonalización
Información non dispoñible

Dimensións
Información non dispoñible

Fabricación
Información non dispoñible

Procesado
Información non dispoñible

Outras formas de procesado
Información non dispoñible

ENTIDADE DE CONTACTO

Asociacion de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN)

Polígono Industrial de Cataboi, SUR-PPI-2 (Sector 2), Parcela 3. O Porriño (Pontevedra)

986 344 000

https://www.aimen.es/


Lorena Freire Piñeiro

lorena.freire@aimen.es

×