LADRILLOS ACUMULADORES DE CALOR DE BARROS VERMELLOS | MG-4001

LADRILLOS ACUMULADORES DE CALOR DE BARROS VERMELLOS

MG-4001
Cerámicos

Ladrillo acumulador de calor, de alta densidade, obtido a partir dos barros vermellos do proceso Bayer de obtención de aluminio. Presentan unha alta capacidade de acumulación de calor e un baixo custo, sendo a súa principal vantaxe a reutilización dun residuo altamente contaminante para a fabricación de intercambiadores de calor e acumuladores de tarifa nocturna.Características

Ano de lanzamento
1995

Estado
Comercialmente dispoñible en pequenas cantidades

Innovación
Os ladrillos teñen alta densidade e unha gran capacidade de acumulación de calor. Son moi baratos. A súa materia prima é o principal residuo industrial de Galicia.

Composición
Os ladrillos está formados en máis do 80% polos óxidos de ferro, aluminio e titanio.

Certificacións
Certificados de poder de acumulación, illamento acústico e propiedades mecánicas.

Tests
Información non dispoñible

Propiedades
Resistencia ao lume: Alta
Resistencia á auga: Non aplica
Acústica: Non aplica
Óptica: Non aplica
Resistencia química: Non aplica
Dureza: Non aplica
Tenacidade: Non aplica
Elasticidade: Non aplica
Resistencia á fatiga: Non aplica
Conductividade térmica: Baixa
Resistencia a tracción: Non aplica
Resistencia ao raiado: Non aplica
Resistencia UV: Non aplica
Resistencia ao impacto: Non aplica
Resistencia ao resgado: Non aplica

Outras propiedades destacadas
Cp: 0.195Cal/g.ºK; Alta resistencia ao choque térmico; Resistencia a compresión: 172MPa

Uso

Aplicacións
Acumuladores de tarifa nocturna. Chemineas e grellas. Acumuladores de calor industriais. Recheo de radiadores eléctricos. Áridos para obras públicas.

Variacións
Información non dispoñible

Opcións de pesonalización
Tamaño e forma.

Dimensións
Bloques, ladrillos e material granulado.

Fabricación
Proceso de conformación mediante prensado de pos, secado e posterior cocción.
O ladrillo fabrícase procesando térmicamente a 1250º C un bloque formado por unha mestura dun 75% de Barro Vermello precalcinado e granulado (“ chamota”) cun 25% de Barro Vermello “cru”.

Procesado
Información non dispoñible

Outras formas de procesado
Información non dispoñible

ENTIDADE DE CONTACTO

Instituto de cerámica de Galicia. Universidade de Santiago de Compostela (USC). Campus Vida.

Avenida do Mestre Mateo, 25, Santiago de Compostela, A Coruña.

881816870

cesec@usc.es

https://investigacion.usc.gal/grupos/4681/detalle?lang=es


Francisco Guitián

Director del ICG

981563100

francisco.guitian@usc.e

×