MBC D-12 ADITIVADA CON LIGNINA | MG-9003

MBC D-12 ADITIVADA CON LIGNINA

MG-9003
Procesos

Mestura Bituminosa en quente ( MBC) de tipo AC 16 bin 50/70 D (antiga D-12) aditivada con lignina procedente de residuos agroindustriais. Desenvolvida polo departamento de I+D de EXTRACO en colaboración co Grupo de Investigación Integrado en Enxeñería Civil e Xeomática da Universidade de Santiago de Compostela-USC ( Escola Politécnica Superior de Lugo). Resultado do proxecto de I+D " INNOBIORRESIDUOS: Valorización de residuos agroindustriais para a obtención de bioproductos de alto valor engadido". Proxecto cofinanciado pola Axencia Galega de Innovación- GAIN-Xunta de Galicia e fondos FEDER. Convocatoria competitiva CONECTAPEME 2016. Ref. IN852A 2016/128Características

Ano de lanzamento
2018

Estado
En investigación

Innovación
Aditivación dunha mestura bituminosa en quente (MBC) con lignina, material extraído de residuos agro-industriais: en concreto, residuos de fabricación de taboleiros de madeira e residuos de castañas. As novas mesturas desenvolvidas melloran o seu desempeño ambiental fronte ás convencionais.

Composición
Dosificación segundo normativa vixente ( PG3) de: Áridos naturais, betún asfáltico tipo 50/70, lignina de orixe agro-industrial (extraída de residuos da fabricación de taboleiros de madeira e de castañas).

Certificacións
Certificación segundo UNE 166.001-Proxectos de I+D e RD 1432/2003. Entidades Certificadoras: TÜV Rheinland e AENOR.

Tests
Ensaios normativos definidos no PG3· para MBC, tipo D-12.

Propiedades
Resistencia ao lume: Non aplica
Resistencia á auga: Baixa
Acústica: Non aplica
Óptica: Non aplica
Resistencia química: Non aplica
Dureza: Media
Tenacidade: Non aplica
Elasticidade: Non aplica
Resistencia á fatiga: Media
Conductividade térmica: Non aplica
Resistencia a tracción: Non aplica
Resistencia ao raiado: Non aplica
Resistencia UV: Non aplica
Resistencia ao impacto: Non aplica
Resistencia ao resgado: Non aplica

Outras propiedades destacadas
Mesturas bituminosas novas na súa composición, que cumprindo os límites da normativa actual introducen un residuo no seu proceso de fabricación, valorizándoo.

Uso

Aplicacións
Fabricación de mesturas bituminosas en quente.
Estabilización de chans.

Variacións
Incorporación da lignina na estabilización de solos, en capas granulares de diversa tipoloxía.

Opcións de pesonalización
Non

Dimensións
Mesturas bituminosas producidas a granel, servidas en toneladas baixo tolva da planta.

Fabricación
Proceso industrial realizado na planta de fabricación de Mesturas Bituminosas en quente de EXTRACO, situada en Allariz (Ourense). Incorporación da lignina por vía húmida.

Procesado
Fabricación aditiva

Outras formas de procesado
Mesturas bituminosas fabricadas en central.

ENTIDADE DE CONTACTO

EXTRACO, S.A.

Camiño da Cima, nº 24, 1º. CP 32004-OURENSE

988236751

central@extraco.es

http://www.extraco.es/


Francisco Javier Prego Martínez

Responsable Dpto. I+D+i

666475958

i-d-i@extraco.es

Juan Manuel Nodar Nodar

Jefe Laboratorio

607605288

juan.manuel.nodar@extraco.es

×