A Comisión anuncia accións para facer que o suministro de materias primas en Europa sexa máis seguro e sostible

O 3 de setembro, a Comisión presentou un Plan de acción sobre materias primas críticas, a Lista de materias primas críticas 2020 e un estudo de  prospectiva sobre materias primas críticas para tecnoloxías e sectores estratéxicos desde as perspectivas 2030 e 2050.

O Plan de acción analiza os desafíos actuais e futuros e propón accións para reducir a dependencia de Europa de terceiros países, diversificando a subministración de fontes primarias e secundarias e mellorando a eficiencia e  circularidad dos recursos, á vez que se promove o abastecemento responsable en todo o mundo. As accións fomentarán a nosa transición cara a unha economía verde e dixital e, ao mesmo tempo, reforzarán resiliencia e a autonomía estratéxica aberta de Europa nas tecnoloxías clave necesarias para a devandita transición.

A Lista de materias primas críticas actualizouse para reflectir o cambio na importancia económica e os desafíos de subministración en función da súa aplicación industrial. Contén 30 materias primas críticas. O  litio, que é esencial para un cambio á mobilidade eléctrica, agregouse á lista por primeira vez.

A Comisión establecerá nas próximas semanas unha Alianza europea de materias primas. Ao reunir a todas as partes interesadas relevantes, a alianza centrarase principalmente nas necesidades máis urxentes, a saber, aumentar a  resiliencia da UE nas cadeas de valor de terras raras e imáns, xa que isto é vital para a maioría dos ecosistemas industriais da UE, como as enerxías renovables, a defensa e espazo. Máis tarde, a alianza podería expandirse para abordar outras necesidades críticas de materias primas e metais basee ao longo do tempo.

Máis información: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1542