Revalorización Industrial: Un Enfoque Integral para un Futuro Sostible

A xestión eficiente dos residuos industriais é unha cuestión de máxima importancia na actualidade, tanto desde o punto de vista ambiental como do económico. Neste contexto, a investigación e desenvolvemento de novos materiais destinados á revalorización destes residuos converteuse nun ámbito de estudo crítico e en constante evolución. Estes materiais innovadores non só ofrecen solucións para minimizar a cantidade de residuos enviados a vertedoiros, senón que tamén representan unha oportunidade significativa para promover a economía circular e a sostibilidade industrial.

Entre os materiais con maiores dificultades á hora de reciclarse atópanse os polímeros. Neste artigo centrarémonos en dous dos grupos principais de polímeros: termoestables e termoplásticos.

Fai click aquí para ler o artigo.