BASES DO CERTAME DE MATERIAIS INNOVADORES DE GALICIA

A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Innovación (Gain), convoca a primeira edición do Certame de Materiais Innovadores de Galicia. Mediante esta iniciativa búscase identificar e promocionar os materiais máis innovadores desenvolvidos recentemente por empresas e centros de coñecemento galegos.

BASES DO CERTAME

As bases completas e os detalles do procedemento e da documentación a presentar poden consultarse no seguinte ENLACE.

INSCRICIÓN AO CERTAME

Os candidatos deberán cumprimentar a ficha de inscrición da categoría na que desexa participar.

Acceso á inscrición no seguinte ENLACE.

Deberase enviar unha mostra física do material, dentro do prazo establecido, á seguinte dirección:

CIS Tecnoloxía e Deseño (Materioteca de Galicia)
A Cabana s/n
15590 Ferrol

PRAZO

Aberto ata o 13 de maio de 2021.

CANDIDATOS

Serán candidatos aos galardóns deste certame empresas e centros de coñecemento públicos e privados, cuxo domicilio social ou centro de traballo se atope en Galicia e que desenvolvesen un material innovador.

CATEGORÍAS

Establecéronse 4 categorías de participación:

1. ARTESANAL – Materiais obtidos de procesos artesanais ou con limitada capacidade de produción.

2. EMPRESA – Materiais desenvolvidos por empresas ou por agrupacións de empresas para a súa comercialización.

3. INVESTIGACIÓN – Materiais desenvolvidos por grupos de investigación de centros de coñecemento públicos e privados (universidades, centros de investigación, centros tecnolóxicos), ben como resultado de proxectos individuais ou en consorcio con outros grupos ou entidades.

4. EMPRESA E INVESTIGACIÓN – Materiais desenvolvidos por grupos mixtos formados por empresas e centros de coñecemento, en calidade de participantes nalgún proxecto financiado con fondos públicos autonómicos, estatais ou europeos.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Os materiais propostos serán sometidos á valoración dos membros do xurado, formado por profesionais de referencia neste ámbito en Galicia.

Os criterios de valoración por categorías terán en conta o grao de madurez tecnolóxica, o recoñecemento do sector, a sustentabilidade, a utilidade e hixiene sanitaria, o grao de innovación e se o material está patentado ou rexistrado.

DISTINCIÓNS

A Axencia Galega de Innovación fará entrega das distincións honoríficas ás entidades responsables dos materiais gañadores durante un evento público.

Estes materiais serán incluídos na exposición permanente e na base de datos da Materioteca de Galicia, así como nunha monografía especial que se editará tanto en papel como en formato dixital para darlle difusión dentro e fóra de Galicia.

Ademais, pasarán a formar parte da materioteca de Materially e serán promocionados mediante unha exposición itinerante por varias cidades de toda España, o que contribuirá a ampliar a difusión dos materiais distinguidos.

CONTACTO

Materioteca de Galicia

materioteca.gain@xunta.gal

+ 34 981 337 133