Os pavimentos fotocatalíticos e drenantes

Os pavimentos fotocatalíticos convertéronse en tendencia no sector dos materiais, debido á súa capacidade para reducir os efectos da contaminación, sobre todo en zonas onde se acusa un certo tráfico de automóbiles. Estes pavimentos son unha innovación no campo da construción que utiliza materiais tratados cunha capa fotocatalítica, xeralmente de dióxido de titanio (TiO2), para axudar a purificar o aire e limpar a superficie da contaminación. Funcionan mediante un proceso chamado fotocatálise, que é unha reacción química que se produce cando a luz incide sobre unha superficie tratada cun catalizador fotocatalítico. Cando as moléculas de contaminantes atmosféricos, como os óxidos de nitróxeno (NOx) e os compostos orgánicos volátiles (COV), entran en contacto coa superficie do pavimento tratado, son descompostas en substancias máis simples e inofensivas, como auga e dióxido de carbono.

Ademais de descompoñer os contaminantes do aire, a capa fotocatalítica tamén achega propiedades hidrofílicas ao pavimento, que axudan a que a auga de choiva esténdase uniformemente sobre a superficie, favorecendo a eliminación da suciedade e as impurezas superficiais do pavimento, o que resulta nunha autolimpieza efectiva.

A combinación de pavimentos fotocatalíticos con pavimentos drenantes e permeables, contribúe á creación de contornas urbanizadas máis limpas e saudables, xa que permiten a incorporación de céspede entre as lousas para xerar unha superficie semi-vexetal.

A empresa galega “Cerámica Campo” incorporou na Materioteca de Galicia, mostras dos seus pavimentos da gama EcoLastro e EcoDren. Os primeiros incorporan un fotocatalizador de óxido de titanio na súa composición, polo que son capaces de descompoñer o NOx emitido polos vehículos e así mellorar a calidade do aire na contorna na que se colocaron.

Por outra banda, os pavimentos drenantes da gama “Campo EcoDren”, dispoñen dunha masa porosa que permite filtrar a choiva cara ao terreo e, desta maneira, facilita a mellor xestión das augas pluviais.

Estes materiais pódense contemplar na base de datos da Materioteca de Galicia:

https://www.materioteca.gal/bd/materi/ver/246

https://www.materioteca.gal/bd/materi/ver/247

https://www.materioteca.gal/bd/materi/ver/248