III informe COTEC sobre a Economía Circular (2021)

O pasado 14 de xaneiro presentouse o III informe COTEC sobre Economía Circular (2021), cuxo obxectivo xeral é o seguimento da situación en España a partir dos indicadores dispoñibles, e a análise detallada das políticas postas en marcha dende os distintos niveis administrativos e das competencias. e capacidades dispoñibles para levar a cabo a transición circular.

O informe presentado alerta sobre o estancamento do proceso de transición á economía circular detectado nos últimos 5 anos en España e o seu obxectivo de cubrir parte da demanda total de materiais mediante o uso adecuado de materiais reciclados, e deste xeito reducir o extracción de materias primas.

Estudos recentes demostran que existen 30 materias primas críticas para a industria europea, cuxa oferta e importancia económica representan un risco que se ve acentuado pola baixa taxa actual de reciclaxe destes materiais.

Aínda que certos sectores como o de vehículos a motor, a fabricación de material e equipamentos eléctricos, a fabricación de produtos informáticos e electrónicos e a fabricación de produtos de caucho e plástico, así como a industria química, están afectados por problemas de abastecemento de materiais que afectan á industria. produción e marcan unha tendencia que podería ameazar a recuperación da economía, só o 10% das necesidades materiais totais foron cubertas mediante o uso de material recuperado.

O informe pódese consultar na seguinte ligazón:

Informe COTEC- Situación e evolución da Economía Circular en España (Decembro 2021)